Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Tienganhpatado1 escriba una noticia?

Another được tiêu dùng trong câu mang tức thị khác

07/10/2022 02:45 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Another được tiêu dùng trong câu mang tức thị khác hay kể tới 1 cái gì đấy mang thuộc tính “thêm vào” một mẫu khác. Mang 3 cách thức tiêu dùng another như sau:

TH1: Another (adj) + Noun (số ít): thêm một người, 1 vật khác tương tự

Ví dụ:

Would you like another a drink ? (Bạn sở hữu muốn thêm một cốc nữa không?) Th2

: Another (ại từ): lúc “Another” đong vai trò là ại từ sẽ ko có danh từ ằng sau và vẫn sở hữu nó là tương tương tựng tựng tựng tựng tựng tựn tự

Más sobre

Ví dụ:

this book is boring. Give me another. (Quyển sách này chán quá. Đưa chúng tôi quyển khác đi.)

TH3: Another: Được tiêu dùng để trình bày về thời gian, khoảng cách thức, tiền nong ở số ít và số phổ biến với ý là thêm nữa.

Https://patadovietnam.edu.vn/blog/vocab-grammar/ngu-phap-tieng-anh-bo-tro/


Sobre esta noticia

Autor:
Tienganhpatado1 (13 noticias)
Visitas:
2257
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.