Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Trantuan123 escriba una noticia?

Cach doi sang cau chu dong sang tieu cuc

07/10/2022 05:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Cach doi sang cau chu dong sang tieu cuc


Để biến chuyển đổi thành được 1 câu chủ động sang 1 câu thụ động trong tiếng anh thì V trong câu chủ động phải là ngoại động từ có tân ngữ theo sau, nếu như ko sở hữu tân ngữ thì câu không đủ điều kiện để đổi tiêu cực. Những tân ngữ phải được nêu một bí quyết cụ thể, rõ ràng, xác thực. Câu chủ động thụ động trong english được thực hiện như sau: https://patadovietnam.edu.vn/blog/vocab-grammar/cau-chu-dong-tieng-anh-la-gi/


Sobre esta noticia

Autor:
Trantuan123 (13 noticias)
Visitas:
2742
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.