Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Noticias de

patado

Tong hop tat ca kien thuc, bai tap ve cau truc tiep trong tieng anh

Nếu như động từ trần thuật (reporting verb) chia ở những thì bây giờ chúng ta giữ nguyên thì (tense) của động trong khoảng ch& ... 31/10/2022

3.4 Câu gián tiếp dạng trần thuật

Ví dụ: We saw him yesterday -> he said she had seen him the previous day. Lúc chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp, bạn ko chuyển thì ở m&# ... 11/10/2022

Apples are bought in supermarket by John (Táo được tậu ở siêu thị bởi John)

Câu chủ động: S + V + O Câu bị động: S + be + V2 + (by + O)   Trong đó: Tân ngữ (Object) ở câu chủ động sẽ được ... 11/10/2022

Chủ đề 10: Hơn 80 từ vị cực thú vị về đặc điểm

Chủ đề 10:  Hơn 80 từ vị cực thú vị về đặc điểm, tính bí quyết with người Tham khảo ngay:  từ vị english ... 10/10/2022

Most of v/ + a/an/the/this/that/these/those/my/his, …

Most of  the  people you met  want lớn have unadventurous lives. (Phần lớn một số người mà các bạn đã gặp đều muốn có một ... 09/10/2022

Muc dinh cua cau bi dong

Mục đích dùng của câu bị động? Câu tiêu cực trong tiếng Anh được tiêu dùng với mục đích nhấn mạnh v& ... 08/10/2022

Cach doi sang cau chu dong sang tieu cuc

Để biến chuyển đổi thành được 1 câu chủ động sang 1 câu thụ động trong tiếng anh thì V trong câu chủ động ph&# ... 07/10/2022

Hoc ngu phap giup “noi dung” tieng anh

Thỉnh thoảng những học viên english cơ bản và còn thì có sự lầm lẫn giữa “nói đúng ngữ pháp” và “n& ... 07/10/2022

Another được tiêu dùng trong câu mang tức thị khác

TH1: Another (adj) + Noun (số ít): thêm một người, 1 vật khác tương tự Ví dụ: Would you like another a drink ? (Bạn sở hữu muốn thêm mộ ... 07/10/2022

100+ Bai tap tu loai Tieng Anh

... ; - Trạng từ, PATADO đã đăng ... ãy cùng PATADO tập tà ... 06/10/2022

Mostrando: 1-10 de 11